Обществена поръчка 008-15 от 18.02.2015

договаряне без обявление с ID 649127                                                            публикувано на: 18.02.2015 

Статус  Изпълнена                                                                последна редакция на:    11 Април 2017

ПРЕДМЕТ:
Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите.

Краен срок за подаване на оферта:  16.00 часа на 06.03.2015 г.

1. Решение в АОП - 649127                     - публикувано на: 18.02.2015

2. Протокол комисия                                      - публикувано на: 11.03.2015

3. Доклад комисия                                        - публикувано на: 11.03.2015

4. Решение за опред. на изпълнител            - публикувано на: 11.03.2015

5. Договор №31-01.04.2015г                     -  публикувано на: 03.04.2015

6. Информация за плащане - 04.2015              -   публикувано на: 12.05.2015

7. Информация за плащане - 05.2015       -  публикувано на: 11.06.2015

8. Информация за плащане - 06.2015        -    публикувано на: 04.08.2015

9 . Информация за плашане - 07.2015       -    публикувано на: 24.08.2015

10. Информация за плащане 08.2015    -   публикувано на: 08.10.2015 

11. Информация за плащане 09.2015    -   публикувано на: 06.11.2015

12. Информация за плащане 10.2015   -   публикувано на: 08.12.2015

13. Плащане 11.2015           -       22 Януари 2016 16:01

14. Плащане 12.2015        -      27 Януари 2016 15:18

15. Плащане 01.2016        -      22 Февруару 2016 15:11

16. Плащане 02.2016        -          24 Март 2016 15:27     

17. Плащане 03.2016   -   27 Април 2016 13:13

18. Плащане 04.2016      -   31 Май 2016 13:17

19. плащане 05.2016                                   -   01 Юли 2016 14:23

20. плащане 06.2016                                   -   28 Юли 2016 15:17

21. плащане 07.2016                                   -   18 Август 2016 14:38

22. плащане 08.2016                                   -   05 Октомври 2016 14:52

23. плащане 09.2016                                   -      08 Ноември 2016 15:03

24. плащане 10.2016      -      12 Декември 2016

25. Плащане 11.2016                -   05 Януари 2017

26. Плащане 12.2016   -   07 Февруари 2017

27. Плащане 01.2017   -   13 Февруари 2017

28. Плащане 03.2017   -   05 Април 2017

29. Окончателно плащане -   11 Април 2017

30. Освобождаване гаранция   -   11  Април 2017

31. Приключване договор   -   11 Април 2017

.