Публична покана 011-15 от 30.03.2015

 публична покана с ID 9040293                                                публикувано на: 30.03.2015

статус  - Изпълнена                                                             последна редакция на: 23 Август 2017

ПРЕДМЕТ: 
“ Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване ”

Краен срок за подаване на оферта:  16:30 часа на 08.04.2015 г.

1. Покана в АОП                                                       - публикувано на: 30.03.2015                       

2. Документация за участие                                   - публикувано на: 30.03.2015                               

3. Договор - проект                                                   - публикувано на: 30.03.2015                                    

4. Образци на документи                                         - публикувано на: 30.03.2015                               

5. Съобщение до участниците                     -   публикувано на: 08.05.2015

6. Протокол от дейността на комисията    -  публикувано на: 08.05.2015

7. Протокол-2 от дейността на комисията   -  публикувано на: 20.05.2015

8. Договор 53/05.06.2015          -  публикувано на: 11.06.2015

9. Авансово плащане                публикувано на: 07.09.2015

10. Окончателно плащане       публикувано на: 21.12.2015

11. Приключване на договора       - публикувано на: 23 Август 2017
Договорът приключва с изтичане на гаранционния срок на доставеното оборудване
.