Обществена поръчка 016-15 от 12.06.2015

открита процедура с ID 671398                                                                             публикувано на: 12.06.2015

Статус  -  Изпълнена 
                                                                              последна редакция на: 07 Януари 2016 09:04

 

ПРЕДМЕТ: 
"Асфалтиране на улица в село Шума и улица в с. Гинци, ремонт и СМР на общинска пътна мрежа /ІV клас/ в Община Годеч"

Краен срок за подаване на оферта:  16.00 часа на 22.07.2015г.

1. Обявление в АОП                     -  публикувано на: 12.06.2015

2. Решение в АОП                        -  публикувано на: 12.06.2015

3. Документация за участие          -  публикувано на: 12.06.2015

4. Образци на документи              -  публикувано на: 12.06.2015

5. Технически спецификации         -  публикувано на: 12.06.2015

6. Отваряне на ценови оферти    -  публикувано на: 05.08.2015

7. Протокол-1 от дейността на комисията    -  публикувано на: 28.08.2015

8. Протокол-2 от дейността на комисията    -  публикувано на: 28.08.2015

9. Протокол-3 от дейността на комисията    -  публикувано на: 28.08.2015

10. Решение №356                                      -  публикувано на: 28.08.2015

11. Договор № 99/15.10.2015         -  публикувано на: 21.12.2015

12. Информация плащане       -  публикувано на: 07 Януари 2016 09:04

13. Приключване договор       -  публикувано на: 07 Януари 2016 09:04

.