ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Сдруженията на собствениците в СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ - 11.11.2016г.