ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения - общи

      Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от Европейския съюз.
      Визията за развитието на Община Годеч отразява желанието за съвременна  европейска община с дългосрочно позитивно развитие, за създаване на по-добри условия за живот на населението, за развитие на икономиката и увеличаване на социалните придобивки.
Основна цел: Подобряване и развитие на инфраструктурата и благоустройството, повишаване качеството на живот на жителите на Община Годеч.

Вижте Програмата ТУК:
=============================================================

Заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ за публикуване

Изтеглете архива от ТУК:

============================================

Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч" - обява за прием на проекти по мярка 19.2-7.6
Вижте ТУК:
=================================

Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч" - обява за прием на проекти по мярка 19.2-4.2
Вижте ТУК:
==========================================