- „Свети Димитър Солунски” {phocagallery view=category|categoryid=7|imageid=57}   {phocagallery view=category|categoryid=7|imageid=56}

Църквата се намира близо до центъра на град Годеч - тя е малка еднокорабна, едноапсидна с полуцилиндричен свод. Изградена е изцяло от дялани камъни.
В началото на XX в. до нея е построена голяма църква, носеща същото име „Св. Димитър”.

- Параклиса „Свети Никола Летни” {phocagallery view=category|categoryid=7|imageid=59}

Между махалите Трап и Молак са открити основите на римски храм с два олтара. След III в. на това място е издигнат раннохристиянски храм, а през Ранното средновековие е основан манастир. При нахлуването на османските турци в района, той е разрушен и заличен. През 1926 г. до оброка се прави параклис върху основите на старата църква носещо името на св. Николай Летни. През 1970 г. след пожар изгаря до основи. Едва през 1992 г. отец Тодор прави първата копка. Грубият строеж е завършен през 1994 г. и през 1998 г. започва изографисването.
Тя е едноапсидна с голяма арка на западната фасада.

- Манастирът „Св. Дух” {phocagallery view=category|categoryid=7|imageid=60}

На запад от Годеч по пътя за Драгоман, се намира манастира Св. Дух. На мястото на днешния манастир са открити основи на средновековна църква и оброчен кръст.
Строителните работи започват през 1945 г. средствата са набрани от дарения. През 1946 г. църквата „Св. Дух” е построена от кирпичени тухли. Покривът е двускатен, керемиден.
През 1951 -1952 г. е построена втората по-малка църква на манастира наречена Св. Седмочисленици. В манастира е построена една едноетажна сграда в ляво от портата. През 1995 – 1996 г. е издигната друга двуетажна сграда с пет стаи и просторна столова.

- Манастирът „Св. Георги” при с. Букоровци {phocagallery view=category|categoryid=7|imageid=58}

Манастирът се намира на около 1,5 км северно от с. Букоровци. Под манастира се намира стар селищен некропол, а до него при археологическите разкопки са разкрити останки от късносредновековна църква. 
В началото на XX век там е изградена малка еднокорабна, едноапсидна църква, леко вкопана в земята. До нея през 1991 – 1992 г. започва изграждането на още четири параклиса. Те представляват две двукорабни, двуабсидни, красиви постройки, долепени до по-старата, дала името на манастира „Св. Георги”. Новите носят названията „Св. Петка”, „Св. София”, „Св. Св. Кирил и Методи” и „Вси Свитии”.

- Манастира „Св. Никола” до с. Голеш  {phocagallery view=category|categoryid=7|imageid=67}

В местността Селище на 800 м. североизточно от сегашното с. Голеш се намира манастирът „Св. Никола”. Църквата е еднокорабна, едноабсидна изградена е от плочести камъни споени с червен хоросан.

- Църквата „Св. Йоан Кръстител” – Голеш {phocagallery view=category|categoryid=7|imageid=64}

В центъра на с. Голеш в края на XIX и началото на XX в. започнали строежа на нова църква. Построили голяма, красива църква с три кубета, които се виждали от далече. Тя се намира в центъра на селото.

- Църквата „Св. Николай Чудотворец” – с. Гинци

Майката природа не се е скъпила да дарява красота на всички селища от нашия край. Била е много щедра и към Гинци. От първия метър на дългото село до последния, окото не се насища да проследява интересния пролом, загадъчните отвори на входовете на пещерите на Заското, високите потънали в зеленина баири, горите, реката.
Гинската църква „Св. Николай Чудотворец” е преправяна няколко пъти. Местни хора твърдят, че е от времето на Първото българско царство. Разрушавана и издигана, последните следи водят към XVII век, когато е построена като оброчен параклис. Наново е достроявана през XIX век и до сега е запазила този вид.
Тя се състои от две свързани постройки стара и нова. Старата част е еднокорабна, едноапсидна сграда с полуцилиндричен свод. Двете части са поставени под един покрив.

- Манастира „Св. Никола Летни” – с. Губеш

При влизане в селото, от ляво на пътя, в местността Манастирчето се намира църквата „Св. Никола”. Тя е еднокорабна, триконхална сграда Изградена е от плочести камъни, споени с бял хоросан.

- Манастира „Св. Георги” – с. Равна

На мястото на стар манастир в Равна през 1926 г. издигнали скромна църква, която нарекли „Св. Георги”. Тя е еднокорабна, едноапсидна с подвижни икони.
От южната й страна има малко параклисче „Св. Петка”.

- Църквата „Св. Троица” при с. Комщица {phocagallery view=category|categoryid=7|imageid=65}  {phocagallery view=category|categoryid=7|imageid=66}

В центъра на селото, в дясно от р. Височка се намира църквата „Св. Троица”. Според архитектурния си тип църквата е еднокорабна, масивна сграда с голяма полукръгла апсида от изток. Градежът е от ломени камъни, споени с хоросан.
Над селото, нагоре по р. Височка се намира манастира Св. Никола Летни. До него има оброчен кръст.

- Църквата „Св. Богородица” и Разбоишкия манастир до с. Разбоище {phocagallery view=category|categoryid=7|imageid=62}

На около два километра от с. Разбоище се намира Разбоишкия манастир. Той е един от действащите.
Църквата е била зографисана по стените и тавана в топли охрови, кафяви и червени багри. Стенописи имало и по външните стени. При ремонт, вместо да се съхранят стенописите били издраскани, за да хване новата варова мазилка.


- Църквата „Св. Николай Чудотворец” в с. Туден {phocagallery view=category|categoryid=7|imageid=61}

На запад от Годеч, по р. Нишава, първото село което следва е Туден. 
Църквата „Св. Николай Чудотворец” се намира в центъра на селото, на около 100 м от площада. Тя е еднокорабна, едноапсидна с полуцилиндричен каменен свод в наоса.
Стенописите са интересни. Придържат се към традиционната иконография, но съдържат елементи на народното изкуство и бита.

- Манастира „Св. Арахангел Михаил” в с. Шума

Църквата „Св. Арахангел Михаил” се намира в местността Рекето, южно от центъра на селото, на около километър разстояние. Църквата е еднокорабна, едноабсидна с полуцилиндричен свод. Градена е върху стари основи.

В с. Мургаш в края на XIX в. или началото на XX в. хората от селото си построили църква.
Църквата е солидна, добре запазена постройка и се намира до гробището. А последното е почти единствено в района, което е в добър вид. До нея има порутена магерница и дървена камбанария.