Утвърден проект на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Годеч, след проведен ОЕСУТ