Процедура - 102-20 - публикуване

Към цялата документация

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  

ПРЕДМЕТ:  „Строителен надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч“ част II –етап 5 и етап 10 “

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 04.06.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 05.06.2020 г.

Решение 
Обявление 
Образци за изтегляне 
Документация за участие
Технически спецификации 
Проект за Договор 
МЕТОДИКА 
Работен Проект - 1 част 
Работен Проект - 2 част 
Работен Проект - 3 част 
Работен Проект - 4 част 
Работен Проект - 5 част 
====================================================