Съобщения-Общинска администрация

Featured

Съобщение -- ПРОГРАМА за празника на град Годеч -- ВИДОВДЕН 2024

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАД ГОДЕЧ
ВИДОВДЕН 2024

24 юни 2024 г. (понеделник)     Откриване на празничната седмица на площад "Свобода"
18.30 часа - Водосвет за здраве и благословение
18.40 часа - Местни изпълнители и детски танцов състав по народни танци от Детска градина „Юрий Гагарин“ – гр. Годеч и представяне на отборите-участници във Видовденски многобой
19.30 часа - Видовденски многобой на стадион Арена Годеч и награждаване на отборите. Участие ще вземат отборите на Община Годеч, СУ „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Годеч, РУ на МВР –Годеч, Военно формирование 34420-гр. Костинброд, AQ „Магнит“ и Изипей

25 юни 2024 г. (вторник)
16.00 часа - Фестивал на местните храни, обичаи и занаяти, организиран от Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ на площад „Свобода“. Демонстрационно готвене по автентични рецепти представени от участници от общините Берковица и Годеч
17.00 часа – Откриване на изложба и пазар на местни занаятчийски изделия
17.30 часа – Откриване на фото-изложба, представляваща реализирани проекти по СВОМР и добри практики
18.00 часа – Концерт на състави за автентичен фолклор от територията на МИГ – Берковица и Годеч
19.30 часа – Дегустация на приготвените автентични местни гозби

26 юни 2024 г. (сряда)
21:30 часа – Киновечер под звездите на голям екран - прожекция на филма „Завръщане 2“ на пл. ”Свобода”

27 юни 2024 г. (четвъртък)
17.30 часа - Изложба-базар на площад „Свобода“ - представяне на местни производители на храни и изделия, среща с пчелари и произведените от тях продукти. Изложба на снимки „Назад във времето“
19.00 часа – Първо по рода си ревю на рокли, изработени от местен дизайнер

28 юни 2024 г. (петък)
18.30 часа – II-ри Регионален фолклорен фестивал „Видовденско веселие“ на площад „Свобода“ в категории „Фолклорни танци“ и „Фолклорни песни“. Участници във фестивала са фолклорни танцови състави, клубове и формации, школи, певчески групи, любителски колективи и индивидуални изпълнители, подали заявка за участие по утвърдения регламент за провеждането му. Изпълненията на участниците се оценяват от професионално жури, което отличава победителите с първа, втора и трета награда във всяка категория. Връчва се приз „Специална награда на Кмета на Община Годеч“

29 юни 2024 г. (събота)      Официално честване на празника на град Годеч
19.00 часа - Празничен концерт на пл. „Свобода“ с участието на местни и гост-изпълнители.
22.15 часа – Празнична заря

С П О Р Т Н И  П Р О Я В И  по случай Видовден 2024 г.

23 юни 2024 г.   (неделя)
18.30 часа – Приятелска футболна среща между отборите на „Ком-98“ град Годеч и ФК „Лужница“ град Бабушница, Република Сърбия /ветерани/ на стадион Арена Годеч.
От 24 до 26 юни от 18,30 ч. ще се проведе турнир по джитбол на терена на стадион Арена Годеч

24 юни 2024 г.   (понеделник)
18.30 часа – 
турнир по джитбол на терена на стадион Арена Годеч

25 юни 2024 г.   (вторник)
15.00 часа – Двустранни срещи по бадминтон между ученици от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ - град Годеч в спортна зала Арена Годеч
18.30 часа – турнир по джитбол на терена на стадион Арена Годеч

26 юни 2024 г.   (сряда)
15.00 часа – Двустранна среща по волейбол между ученици от 8 и 10 клас от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ град Годеч в спортна зала Арена Годеч
17.00 часа – Турнир по тенис на маса в спортна зала Арена Годеч
18.30 часа – турнир по джитбол на терена на стадион Арена Годеч

27 юни 2024 г.   (четвъртък)
17.00 часа - Турнир по тенис на маса в спортна зала Арена Годеч

28 юни 2024 г.   (петък)
17.30 часа - Приятелска футболна среща между отборите на „Ком-98“ град Годеч и ФК „Балкански“-гр. Цариброд, Република Сърбия /мъже/ на стадион Арена Годеч

29 юни 2024 г.   (събота)
10.00 часа – Детски футболен турнир с участието на отборите на СФК „Ком-98“ град Годеч, ОФК „Драгоман“ град Драгоман, „Септември“ град София и ОФК „Правец“ град Правец на стадион Арена Годеч

Евентуални промени в програмата ще бъдат публикувани на официалната страница на Община Годеч.

БЪДЕТЕ НАШИ ГОСТИ И СПОДЕЛЕТЕ ПРАЗНИКА С НАС!

====================================================================

ЗАПОВЕД № РД-232 -- преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Годеч -- 11062024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-232
гр. Годеч, 05.06.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Глава втора. Раздел I. Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7. Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, във връзка с уведомление до кметовете на общини за започване преброяването на безстопанствените кучета на територията на страната на Заместник-министъра на земеделието и храните, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните и обявление за преброители на безстопанствени кучета на територията на община Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

I.   Определям комисия в състав:
Председател: инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП
Членове:
1. Емилия Николова – старши експерт ,,Екология” в дирекция ТУЕП
2. Георги Тодоров – кмет на с. Гинци
3. Йорданка Андреева – кмет на с. Шума
4. Димитър Иванов – кметски наместник на с. Букоровци и с. Каленовци
5. Василка Василева – кметски наместник на с. Туден и с. Разбоище
6. Юлиян Йорданов – кметски наместник на с. Мургаш и с. Върбница
7. Таня Тагарова - кметски наместник на с. Голеш, с. Връдловци, с. Станинци и с. Ропот
8. Милка Асенова - кметски наместник на с. Бърля, с. Комщица и с. Смолча
9. Иван Господинов - кметски наместник на с. Бракьовци
II.   Задачи за изпълнение:
2.1. Определената комисията в т. I от настоящата Заповед да извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Годеч. При преброяването да се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик. За целите на преброяването да се използва примерната методика за преброяване на безстопанствените кучета на територията на Република България, съгласно Националната програма, като задължително да се отчита приблизителната възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.
2.2. Резултатите от преброяването на безстопанствените кучета да бъдат отразени в протокол, който да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и да бъде предоставен на Областна дирекция по безопасност на храните – София област, в сроковете определени в Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
III.   Срок за изпълнение на задачите: до 30.06.2024 г.
IV.   Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
V.   Настоящата Заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

================================================

Featured

ЗАПОВЕД № РД-210 -- Временно преустановяване на спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици - „Мали Ком“, „Александър Милев“ и „1-ви май“ -- 28052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-210
гр. Годеч, 28.05.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № Д-57/17.05.2024 г., сключен между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД с предмет: „СМР на обект: Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч“

Н А Р Е Ж Д А М:

    I. Временно да се преустанови спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици в град Годеч: улица „Мали Ком“ от о.т. 333 до о.т. 381 и от о.т. 324 до о.т. 333 /от кръстовището с улица „Софийско шосе” до кръстовището с улица „Додовица”/, улица „Александър Милев“ от о.т. 321 до о.т. 353 /от кръстовището с улица „Софийско шосе” до кръстовището с улица „Тинтява”/ и улица „1-ви май“ от о.т. 336 до о.т. 339 /от кръстовището с улица „Мали Ком” до кръстовището с улица „Отец Паисий”/, за времето от 29.05.2024 г. до приключване на строително-монтажните дейности на обекта или отмяна на настоящата заповед.
   II. Настоящата заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на Изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
    III. Изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
    IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция „Териториално устройство и европейски проекти“ към Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=======================================================

Featured

ЗАПОВЕД № РД-209 -- Временно преустановяване на спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици - „Иван Вазов” и „Екатерина Георгиева” -- 28052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-209
гр. Годеч, 28.05.2024 г.

        На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажни работи по договор № Д-56/17.05.2024 г., сключен между Община Годеч и „ИНФРА СТАНДАРТ” ЕООД с предмет: „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч”

Н А Р Е Ж Д А М:

    I. Временно да се преустанови спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици в град Годеч: улица „Иван Вазов” от о.т. 53 до о.т. 78 /от кръстовището с улица „Парижка комуна” до кръстовището с улица „Петрова бара”/ и улица „Екатерина Георгиева” от о.т. 433 до о.т. 50, за времето от 29.05.2024 г. до приключване на строително-монтажните дейности на обекта или отмяна на настоящата заповед.
    II. Настоящата заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на Изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
    III. Изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
    IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
Копие от заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=====================================================================

ЗАПОВЕД № РД-125 -- Определяне на пожароопасен период за територията на община Годеч за времето от 15.04.2024 до 30.11.2024 година

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;www.godech.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-125
гр. Годеч, 15.04.2024 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствията, чл. 142, ал. 1 от Закона за горите, Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и заповед № ОА-60 от 07.03.2024 г. на г-н Юлиян Леков, Областен управител на Софийска област

Н А Р Е Ж Д А М: 

I.   Определям пожароопасен период за територията на община Годеч за времето от 15.04.2024 г. до 30.11.2024 г.
II.   Забранявам по време на пожароопасния период паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
III.   Забранявам изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
IV.   Собствениците на горски територии и лицата, на които са предоставени за управление да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
V.   Ползвателите на земеделски земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.
VI.   Собствениците на обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии са длъжни за собствена сметка:
1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими материали;
2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
VII.   Председателя на Сдружение Ловно-рибарско дружество - Годеч да инструктира членовете за правилата на пожарна безопасност в горски територии преди всеки излет.
VIII.   Физически лица, преминаващи или пребиваващи в горски територии да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
IX.   Началника на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението - Годеч да осъществява контрол по спиране на дейности или експлоатация на машини и съоръжения на територията на община Годеч, които не отговарят на изискванията на пожарната безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.
X.   Лице забелязало пожар на територията на община Годеч незабавно да подаде сигнал на телефона за спешни случаи 112 и да уведоми оперативния дежурен на Община Годеч на тел. 0888803603.
        При констатирано палене на огън нарушителите се наказват, съгласно Закона за опазване на земеделските земи – с глоба 1 500 до 6 000 лева, при повторно нарушение наказанието е от 2 000 до 12 000 лева.
        Копие от заповедта да се връчи на Началника на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Годеч, Председателя на Сдружение Ловно-рибарско дружество – Годеч и на кметските наместници за сведение и изпълнение. Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и да се постави на информационни табла.
        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

==========================================

Обявява -- процедура за избор на общинско ниво на представител на гласа на младите хора в съвета на децата -- 16042024

ОБЩИНА ГОДЕЧ ОБЯВЯВА
Процедура за избор на общинско ниво на представител на гласа на младите хора в съвета на децата,
консултативен орган към председателя на държавната агенция за закрила на детето

      Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и деца от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
    Прилагането на Процедура за избор на членове на Съвета на децата е разделена на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани.
    Съставът на Съвета на децата се формира от двама представители (титуляр и заместник) на административните области в страната, има 4 квоти на деца от уязвими групи и 1 квота на представител на децата, получили международна закрила в Република България.
За членове на Съвета на децата могат да кандидатстват деца на възраст от 13 до 16 години, като всяко дете може да кандидатства само по едно от четири направления, както следва:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г) индивидуални кандидатури.
Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:
• Активност;
• Креативност;
• Толерантност;
• Ангажираност към обща кауза;
• Умения за участие в дискусии;
• Ориентираност към резултати;
• Организаторски умения;
• Умения да мотивира и обединява децата от областта;
• Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
• Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
• Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания
- детето да е получило международна закрила;
- детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.
    Всяко дете попълва формуляр за кандидатстване, в който отбелязва по кое направление кандидатства и може да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. Представя се и кратко мотивационно писмо, като и протокол или друг документ доказващ номинацията, ако кандидатурата е по направления а), б) или в). Необходимо условие при кандидатстване е детето да има настоящ адрес на територията на Община Годеч.

Документи за кандидатстване за представител в Съвета на децата могат да се представят до 24 май 2024 г.:
• на хартия в общинска администрация, Център за административно обслужване в Община Годеч, гише „Деловодство”;
 на e-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на сайта на Община Годеч - https:// godech.bg

Документи за изтегляне:
Мотивационно писмо
Формуляр за кандидатстване
=======================================