ОБЯВА за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект BG05SFPR002-2.001-0178 „Грижа в дома в Община Годеч“ -- 15032023

О Б Я В А
за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги
по проект BG05SFPR002-2.001-0178 „Грижа в дома в Община Годеч“

      Община Годеч обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0178 “Грижа в дома в община Годеч“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Вижте Обявата ТУК:

==========================================