Заповеди №456 до №495 и №505 - сключване на договори за наем на земеделски имоти - частна общинска собственост

Заповед 456 Тодор Стоименов - Вижте ТУК:
Заповед 457 Николай Ивайлов Симеонов - Вижте ТУК:
Заповед 458 Димитър Николов Иванов - Вижте ТУК:
Заповед 459  ГОДЕЧ АГРО - Вижте ТУК:
Заповед 460 Бойко Иванов Станимиров - Вижте ТУК:
Заповед 461 Радослав Николов Борисов - Вижте ТУК:
Заповед 462 АДЕО 17 - Вижте ТУК:
Заповед 463 Светослав Петров Григоров - Вижте ТУК:
Заповед 464 Александър Пламенов Консулов - Вижте ТУК:
Заповед 465 ЕТ Ардис - Вижте ТУК:
Заповед 466 Асен Василев - Вижте ТУК:
Заповед 467 Антоанета Любомирова Иванова - Вижте ТУК:
Заповед 468 Детелина Ванчова - Вижте ТУК:
Заповед 469 Нели Димитрова Николаева - Вижте ТУК:
Заповед 470 Мелинда Димитрова Николаева - Вижте ТУК:
Заповед 471 Георги Богомилов - Вижте ТУК:
Заповед 472 Бисер Кръстанчов Симеонов - Вижте ТУК:
Заповед 473 Христо Стоянов Стоянов - Вижте ТУК:
Заповед 474 Огнемира Огнянова Василева - Вижте ТУК:
Заповед 475 Надежда Георгиева - Вижте ТУК:
Заповед 476 Пенка Петрова Иванова - Вижте ТУК:
Заповед 477 Кристина Красимирова Станимирова - Вижте ТУК:
Заповед 478 Емил Радославов Станев - Вижте ТУК:
Заповед 479 Цвета Николова Колева - Вижте ТУК:
Заповед 480 Антоний Найденов Атанасов - Вижте ТУК:
Заповед 481 Христиан Христов Бояджиев - Вижте ТУК:
Заповед 482 Бетина Людмилова Боянова - Вижте ТУК:
Заповед 483 Илияна Петрова Кирилова - Вижте ТУК:
Заповед 484 Кристиан Ивайлов Петров - Вижте ТУК:
Заповед 485 Мериян Николаева Цветкова - Вижте ТУК:
Заповед 486 Румен Георгиев Станоев - Вижте ТУК:
Заповед 487 БОКОМ.doc - Вижте ТУК:
Заповед 488 Лъчезар Людмилов Лазаров - Вижте ТУК:
Заповед 489 Севдалина Симеонова Владимирова - Вижте ТУК:
Заповед 490 АРАКС 55 - Вижте ТУК:
Заповед 491 ЕС ЕН АЙ - Вижте ТУК:
Заповед 492 Галина Мирославова Владимирова- Вижте ТУК:
Заповед 493 Симеон Иванов Владимиров- Вижте ТУК:
Заповед 494 Таня Георгиева Владимирова - Вижте ТУК:
Заповед 495 Георги Петров Вацов - Вижте ТУК:
Заповед 505 Огнемира Огнянова Василева- Вижте ТУК:
==============================